جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

رونق اقتصاد نقش بسزایی در شرایط کنونی کشور دارد. - نمایش محتوای خبر

 

 

رونق اقتصاد نقش بسزایی در شرایط کنونی کشور دارد.

رونق اقتصاد نقش بسزایی در شرایط کنونی کشور دارد.

رونق اقتصاد نقش بسزایی در شرایط کنونی کشور دارد.

دکتر کریمی منتخب مردم اراکُ و کمیجانُ و خنداب در مجلس در نشست تخصصی مدیران اقتصادُ و دارایی گفت : اقتصاد / اهمیت و نقش بسزایی در رونقُ و پیشرفت کشور داره و منابع جمع آوری شده از مالیات های مردم باید عادلانه در امور کشور تقسیم شود.

میرزا خانی مدیرکل اقتصادُ و دارایی استان هم گفت : استان مرکزی با وجود کسب رتبه پنجمِ درآمدهای مالیاتیِ کشور / در زمینه خروج درآمدها و منابع مالیِ صنایع از استان / با مشکل روبروست.