رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

روستای وفس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای وفس

مدت ویدئو: 4:50

وفس روستایی از توابع شهرستان کمیجان در استان مرکزی است. در پشت کوههای شمالی شهر کمیجان قریه بسیار کهن وفس قرار دارد.  وفس تا سال 1382 شمسی به بخش وسیعی از شمال استان مرکزی که در برگیرنده 71 روستاست با جمعیت حدود 77000 نفر بود. اما اینک نام وفس تنها یک روستا باغات و کوههای پیرامونش را به وسعت 23 کیلومتر مربع است وفس از سمت جنوب مشرق و مغرب در محاصره کوهستان است و تنها  از سمت شمال به درخستانها و باغات میوه مرتبط می شود طول این باغات 12 کیلومتر و وسعتی در حدود 400 هکتار است. در طول دره ها و مجاری آب قناتها به برکت آب و هوای مناسب و خاک حاصلخیز انواع و اقسام درختان میوه دار و بی ثمر کشت داده شده است. درختان این ناحیه بصورت ناموزون و گاه بصورت موازی در یک ردیف کاشته شده است.

در برخی نقاط انبوهی درختان درحدی است که امواج نور خورشید قادر به رسیدن به سطح زمین نیست. مناطق کوهستانی وفس در وسعتی به اندازه 4 کیلومتر مربع قرار دارد که حدود 70 خانه ها بر روی کوه صدقلعه جای دارد. خانه های روستا بافتی متراکم داشته است و عموما در یک طبقه با ایوان و سقف مسطح ساخته شدهساخته شده است.

قدمت روستای وفس 3000 ساله است. معماری خانه ها حفاری زمین و همچنین گویش باستانی وفس حکایت از تمدن هزاران ساله دارد. واژه وفس دگرگون شده ویس اوستایی به معنی دهکده و روستا می باشد  گویش تاتی مردم وفس شاخه ای از زبان مادی است این زبان در کشور غریب است. اقلیم کوهستانی وفس در طول تاریخ منابع اصلی چرخه اقتصادی ساکنانش را فراهم کرده است و شرایط خاص جغرافیایی منطقه باعث شده  باغداری قسمت اعظم درآمد مردم وفس است. درختان گردو و سیب گیلاس بادام و آلو و انگور محصول طبیعت کوهستانی منطقه است.


کلمات کلیدی: روستای وفس - شهرستان کمیجان- استان مرکزی- مناطق کوهستانی- خانه های روستا- گویش باستانی وفس - ویس اوستایی- اقلیم کوهستانی وفس- دهکده و روستا