رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

روستای طاد تفرش - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روستای طاد تفرش

 

 

جاذبه های طبیعی تفرش در جای جای این منطقه پراکنده اند، بنابراین برای دیدن آنها باید به تدریج از شهر فاصله گرفت. نزدیک ترین این نقاط روستای طاد چسبیده به تفرش است، تاجائیکه می توان آنرا تفرش دانست.

بزرگترین ویژگی طاد داشتن باغ های میوه زیاد است که به یمن وجود قنات خوش نفس روستا این چنین قبراق و سرحال ایستاده است.

قنات روستا در مرکز روستا واقع شده و آب آن پس از ذخیره شدن در یک استخر بزرگ از طریق جویهای متعددی در باغ های سراسر طاد توزیع می شود.

این قنات وسیله ای طبیعی برای تعدیل هوا، گهواره ای برای پرورش میوه های ناب و سرانجام محیط روح افزا که حاصل آن آرامش روح خسته ی آدمی است.

کلمات کلیدی:

تفرش- شهر- روستا- طاد- باغ های میوه- قنات- استخر-جوی- آب


 

Tad village

Nature attractions of Tafresh are scattered overall of this region, therefore we should become far from tafresh gradually in order to see those natural attractions. The nearest of this region is Tad village which is clung to the Tafresh insofar as it is known Tafresh.

The most important characteristic of Tad is having many fruit farms which are healthy and sprightful because of existence of watery flume.

Flume of village situated in the center of village, first its water stored in a big pool and then it is distributed in the whole gardens of Tad by the many raceways.

This flume is natural device for balancing the air and it cause growth of health fruit and finally it make soothing place which is due to tranquility of man sprite.

Key word:

Tafresh- Tad village- Nature attraction-fruit farm-garden- pool