روستای سنگک

 

سنگک روستای نام گرفته از کوههای صخره ای پیرامونش در فاصله 75 کیلومتری شهر ساوه و 20  کیلومتری شمال غربی شهر غرق آباد روستایی با بافت معماری زیبا و کاملا متفاوت از دیگر مناطق استان مرکزی. درب بیشتر خانه ها ساخته شده از چوب گردو و تماما  آراسته به طاق های جناقی است. شیوه طراحی دالان های ورودی آرایه عمومی و مشترک تمامی منازل بوده است و معمولا درگاه آنها با ملاتی از  با ساروج به رنگ سفید زینت داده شده است. رنگ سفید درگاههای ورودی نشانه از عقاید مردم به روشنایی و نیک بختی به منازل آنان  است.اینجا خانه ها در شیب کوهپایه برای گریز از سرمای زمستان  به صورت متراکم در کنار هم در دوسوی کوچه های باریک برپا ایستاده اند این بناهای استوار و زیبا یادگار روزگاران قدیم است..

Loading the player...