رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

روستای تاریخی وفس - نمایش محتوای صدا

 

 

روستای تاریخی وفس

روستای تاریخی وفس

 

روستای تاریخی وفس

روستایی از توابع شهرستان کمیجان است. در پشت کوههای شمالی شهر کمیجان قریه بسیار کهن وفس قرار دارد. زبان آنها تاتی است. وفس در فصول بهار، تابستان و پیاییز بسیار دیدنی است. سیب و گردو از مهمترین تولیدات کشاورزان این روستا است.

کلید واژه ها: وفس، شهرستان کمیجان. تاتی

Vafs village:

That Is Komyjan rural city functions. Their language is Tati. Vafs in spring, summer and autumn is very spectacular.

Kay words:

Vafs village, Komyjan, tati