رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

روز چهارم محرم (حربن یزید ریاحی) - نمایش محتوای صدا

 

 

روز چهارم محرم (حربن یزید ریاحی)

روز چهارم محرم (حربن یزید ریاحی)

روز چهارم محرم (حربن یزید ریاحی)


حر بن یزید بن ناجیه ریاحی » چه قبل از مسلمان شدن و چه بعدش، در میان قوم خود از عزت و احترام زیادی برخوردار بود .

جد او، « عتاب »، ندیم نعمان بن منذر (پادشاه حیره) و پسر عمویش، « احوص »، شاعر و از اصحاب رسول خدا بود. ابن زیاد حر را که از سران کوفه به شمار می‌رفت، برای رویارویی با امام حسین علیه السلام فرا خواند و با هزار سوار به سوی کاروان او فرستاد.

حر اولین کسی بود که راه را بر امام علیه السلام بست و از ورود او به کوفه یا بازگشتش به مدینه جلوگیری نمود. حر علی‌رغم این که برای رویارویی با امام آمده بود، رفتارش خالی از ادب نبود و هنگامی که دید عمر بن سعد برای جنگ با امام حسین علیه السلام مصمم است، به کاروان حسینی ملحق شد، توبه کرد و در سپاه امام جنگید تا به شهادت رسید.

کلید واژه ها: روز چهارم محرم، حربن یزید ریاحی،

Kay words:

Moharam 4, Hor Ebn Yazid Riahi