جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

روز هفتم محرم (حضرت علی اصغر -ع ) - نمایش محتوای صدا

 

 

روز هفتم محرم (حضرت علی اصغر -ع )

روز هفتم محرم (حضرت علی اصغر -ع )

 

روز هفتم محرم (حضرت علی اصغر)


عبدالله بن الحسين» طفل شيرخوار امام حسين(عليه السلام) مشهور به «علي اصغر» بود. نام مادرش «رباب» دختر «امرء القيس بن عدي بن اوس بن جابر بن کعب بن عليم بن جناب بن کلب» بود. مادر رباب «هند الهنود» دختر «ربيع بن مسعود بن مضاد بن حصن بن کعب بن عليم بن جناب» بوده است.

سيد بن طاووس در لهوف مى نويسد: پس از آن كه نداى طلب يارى امام (عليه السلام) بلند شد، صداى شيون زنان خيام برخاست. امام (عليه السلام) كنار خيمه آمد و فرمود: خواهرم زينب!

«فرزند خردسالم را بياوريد تا ـ به عنوان وداع ـ او را ببوسم، در اين هنگام مردى به نام حرمله، فرزند كاهل اسدى، با تير گلوى او را دريد. امام (عليه السلام) خطاب به زينب فرمود: اين كودك را از من بگير و سپس مشت خود را از خون آن نازنين پر كرد و به آسمان پاشيد و فرمود: تحمل آن بر من آسان است; زيرا در نظرگاه خدا هستيم.»

کلید واژه ها:

هفتم محرم، حضرت علی اصغر، طفل شیرخوار امام حسین ع،


Kay words:

Hazrat Ali Asghar, Child of Imam Hosin,