روز قدس94 در دلیجان

 

مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در سال 1394