روز خبرنگار در شبکه آفتاب به روایت تصویر

در آستانه سالروز شهادت محمود سارمی و روز خبرنگار در روز یکشنبه 16 مرداد 95 ، استاندار مرکزی و تعدادی مسئولان سازمانها و ادارات مختلف استان مرکزی با حضور در صدا و سیمای شبکه آفتاب از مدیر کل مرکز، خبرنگاران شبکه آفتاب و فعالان رسانه با اهداء گل  و لوح تقدیر تشکر و قدردانی کردند