رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

روز جهانی ماما - نمایش محتوای خبر

 

 

روز جهانی ماما

پانزدهم اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی ماما نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ پانزدهم اردیبهشت ماه به عنوان روز جهانی ماما نامگذاری شده است.

 جمالیان، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: در حال حاضر 150 ماما شاغل در حوزه درمانی و 278 ماما شاغل در حوزه بهداشتی و آموزش دانشگاه علوم پزشکی اراک فعال می باشند.

روزت مبارک ای سراپا سبزی که اولین نگاه، اولین اشک، اولین لبخند و اولین عشق را نظاره گری.

ارائه مراقبت‌های مامایی با کیفیت بالا و تلاش در بهبود مستمر آن، عامل مهمی‌در کاهش مرگ و میر مادران است و به همین دلیل پنجم ماه می‌ مصادف با 15 اردیبهشت، روز جهانی ماما نامگذاری شده است.