رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

روزشمار هفته دفاع مقدس - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

روزشمار هفته دفاع مقدس

روزشمار هفته دفاع مقدس

 

روزشمار ایام هفته دفاع مقدس 1398

 

روز هشتم

 
 

روز هفتم

 

روز ششم 

 

روز پنجم

 

 

روز چهارم

 

روز سوم

 

روز دوم

 

روز اول