سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

رقص محلی در فراهان - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رقص محلی در فراهان

این رقص و موسیقی محلی توسط گروه هالای در فراهان اجرا شد

هالای  به رقصهای محلی گفته می‌شود که صرفاً با آواز و کف زدن همراهی می‌شوند، این آواز در مراحل اولیه بطور آشکاری نشانگر مشخصات رقص معیشتی بود. "هالای" از محصول سخن می‌گوید، و القا کننده زحمت فراوان و کار بلند مدت است.

سرنا، قوپوز، بالابان، دهل، دایره و دف سازهایی هستند که این گروه به همراه دارد تا با همراهی موسیقی، آئین‌هایی همچون "مشق"، "یرهایری"، "ایکی ایاق"، "ناوا زینیم"، "قاراهان"، "یایا خان" و "ترلان و جیران" را به نمایش می گذارد.