جهش تولید | دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

رقابت ۶نفر برای۳ کرسی بهارستان - نمایش محتوای خبر

 

 

رقابت ۶نفر برای۳ کرسی بهارستان

رقابت ۶نفر برای۳کرسی بهارستان

رقابت ۶نفر برای۳ کرسی بهارستان

 

انتخابات دور اول مجلس دهم در استان مرکزی تکلیف سه حوزه انتخابیه را روشن کرد و شش کاندیدا را نیز برای رقابت تکیه بر صندلی بهارستان، به مرحله دوم انتخابات فرستاد.

شمارش آرای انتخابات مجلس دهم در اسفندماه۹۴، استان مرکزی را در لیست ۲۱ استانی قرار داد که باید برگزار کننده دور دوم انتخابات باشد و در دو حوزه انتخابیه «ساوه و زرندیه» و «شازند» هیچ کاندیدایی نتوانست بیش از یک چهارم آراء را از آن خود کند.

همچنین در حوزه انتخابیه «اراک، کمیجان و خنداب» نیز که تنها حوزه صاحب دو کرسی بهارستان در استان مرکزی است، منتخب اول مشخص شد اما رقابت میان نفر دوم و سوم، در دور دوم انتخابات مجلس دهم تعیین تکلیف می شود.

روند انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی در اسفندماه۹۴، مشارکت بیش از ۶۰ درصدی واجدین شرایط رای دادن در این استان را رقم زد.

در این میان شمارش آرای مجلس شورای اسلامی نتیجه نهایی این انتخابات را در سه حوزه استان مرکزی مشخص کرد و سه حوزه دیگر به دور دوم کشیده شد.

به بیان دیگر صاحبان چهار کرسی از هفت کرسی مجلس در استان مرکزی منتخب و مشخص شدند و شش نامزد دیگر در دور دوم انتخابات مجلس، بر سر سه کرسی باقی مانده رقابت می کنند.