رفع تشنگی در ماه رمضان

 

راههای رفع تشنگی در ماه مبارک رمضان به خصوص در سالهایی که این ایام در فصل گرم سال واقع شده اند راه نجاتی برای احساس تشنگی بدن است.

رفع تشنگی ماه مبارک رمضان راه و روشی اصولی را نیاز دارد تا در حین روزه داری، بدن دچار کمبود و به دنبال ان مشکلات سلامتی به خصوص در بخش کلیه ها نشود.

در این پادکست کارشناس تغذیه راه های ساده ای را برای مقابله با این مساله بیان می کنند.

کلمات کلیدی: رفع تشنگی در ماه رمضان، فصل گرم، روزه داری، کارشناس تغذیه