جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

رسول بشارت - نمایش محتوای صدا

 

 

رسول بشارت

رسول بشارت

 

رسول بشارت


قرآن کریم آخرین کتابی است که خداوند براساس آن و از طریق پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مردم را به سوی سعادت بشارت می دهند.

پیامبران مبشرین بشر به سوی سعادت و منذرین بشر از شقاوت و آتش دوزخ در روز قیامت هستند.

کلید واژه ها: رسول بشارت، قرآن کریم، مبشرین و منذرین، آتش دوزخ،

Kay words:

Quran, prophet of Islam, god, annunciation and scare