جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

راه یابی دانش آموزان شازند به مرحله کشوری ساخت بازی - نمایش محتوای خبر

 

 

راه یابی دانش آموزان شازند به مرحله کشوری ساخت بازی

راه یابی دانش آموزان شازند به مرحله کشوری ساخت بازی

راه یابی دانش آموزان شازند به مرحله کشوری ساخت بازی

 

20  گروه دانش آموزانی شامل 80 نفر به مرحله کشوری ساخت بازی های گروهی  دانشگاه صنعتی شریف راه پیدا کردند.

 این کم سابقه ترین حضور گروهها به لحاظ تعداد اعضا و گروه  از یک شهرستان در یک مسابقه علمی در کشور است .

این گروهها قرار است  پنجشنبه به مسابقات بروند مسابقه ای که درون مایش بازی های گروهی با مفاهیم علمی است و اختراع این گروهها  بازی هایی با جنبه آموزشی است  و دانش آموز در قالب بازی کردن با مفاهیم ریاضی به طور ناخوداگاه آشنا می شوند.