راهپیمایی روز قدس 94 در قاب تصویر

 

راهپیمایی روز قدس 94 در قاب تصویر

تصاویر راهپیمایی  مردم غیور و همیشه در صحنه شهرستان اراک در روز جهانی قدس 1394