رامین مهاجرانی

پدر نعمت ا.....

تاریخ تولد:1360/12/17

محل تولد : اراک

رشته تحصیلی :تهیه کنندگی  گرایش نمایش

مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد

عنوان شغلی :تهیه کننده

سابقه هنری: دستیار کارگردان و منشی صحنه در فیلم های تلویزیونی سقوط و صدر اعظم و سریال کریم خان زند

منشی صحنه در سریال راز پدر عظو گروه نویسندگان معما شاه  ساخت فیلم کوتاه و مستند  ساخت برنامه های تلویزیونی شهر ما -نگاه اقتصادی –دخل و خرج- سمت و سو-یک دو سه حرکت- کار به توان ما –حساب و کتاب –فرهنگ مالیاتی توسعه اقتصادی – مکث ( از سال 88 الی 93 )اشتـراک در شبـکه های اجتمـاعی

 

       
 
    
   
    __   __   __