جهش تولید | شنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۹

دیدار با خانواده شهدا - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهدا

دیدار با خانواده شهدا

 

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان هم ضمن عیادت از پدر شهید حسینی دربیمارستان قدس اراک از خانواده ی شهیدان حقی و مهاجرانی دیدن کرد .

آصفری در این دیدار گفت : تمام قد در خدمت خانواده ی شهدا هستیم چراکه آنان میراث ارزشمند انقلاب ماهستند .