رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

دیدار با خانواده شهدای ورزشکار - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار با خانواده شهدای ورزشکار

دیدار با خانواده شهدای ورزشکار

دیدار با خانواده شهدای ورزشکار

به مناسبت هفته ورزش باستانی مسئولین ساوه با خانواده شهیدان صفرعلی لقا و عباس علی عروجی از جمله شهدای ورزشکار دیدار کردند .

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ساوه در این دیدارها گفت : ﻫﺮ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﺯ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﯽ ﻭ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺍﻩ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

کشفی ﺑﺎ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺍﺯ ﺻﺒﺮ، ﺍﯾﺜﺎﺭ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺷﻬﺪﺍ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻋﺰﺕ ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .

ﺭییس ورزش و جوانان ساوه هم گفت : ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﺻﻠﯽ ﻭ ﭘﻬﻠﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﯽ،ﺷﻬﺪﺍ ، ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﯾﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ، ﻏﯿﺮﺕ، ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ .

خدر ویسی افزود : ﺷﻬﺪﺍﺀ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﺘﺮﯾﻦ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺷﻬﺪﺍﺀﻭﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﮕﻮ ﻭﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .