جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

دکتر محمد قریب - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکتر محمد قریب

 

محمد قریب در سال 1288 در تهران متولد شد. پدرش مرحوم علی اصغر خان قریب از مردم روستای گرکان از توابع آشتیان بود. محمد قریب از اولین پزشکان متخصص طب ایران و بنیان گذار طب نوین اطفال در ایران و از بنیانگذاران بیمارستان مرکز طبی کودکان بوده است.

وی اولین کسی بود که تعویض خون را در ایران انجام داد و از بنیانگذاران انتقال خون در ایران بشمار می رفت.

کلمات کلیدی:

ایران- تهران- آشتیان - روستای گرکان - محمد قریب – دکتر قریب - بیمارستان مرکز طبی کودکان – بیمارستان- پزشکان متخصص - انتقال خون

 

Doctor Mohamad Gharib

Doctor Mohamad gharib  was born in 1288 in Tehran.Ali Asghar Khan's late father was around the village Garacan of Ashtian functions. Mohamad Gharib has been first doctors of medicine and the founder of modern medicin pediatrics in iran and the founder of the Children's Hospital Medical Center.He was the first to be carried out in blood replacement,and was a co-founder of the Iranian Blood Transfution.

Key word

Tehran- Ashtian functions - village Garacan - Doctor Mohamad gharib- Children's Hospital - blood replacement - blood