رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

دکتر اسماعیل آشتیانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دکتر اسماعیل آشتیانی

   
 

دکتر اسماعیل آشتیانی

 

اسماعیل، نگارگر، شاعر و ادیب معاصر ایرانی، در یک خانواده ی روحانی در تهران زاده شد. پدر او شیخ مرتضی و جدش میرزا حسن آشتیانی از مبارزان نام آور جنبش تنباکو بودند. وی آموزش وی خود را در مدرسه های اسلام و دارالفنون به انجام رسید. دلبستگی به نگارگری و استعداد در این هنر، از کودکی در وی آشکار گردید. نخستین کارهای او نسخه برداری از نگارهای شاهنامه فردوسی بود که بر هر چه در دسترسش قرار می گرفت، ترسیم می کرد.

استادان نقاشی او در دارالفنون، مصور الممالک ذوالفقاری، میرزا حاج آقا نقاش باشی و شیخ المشایخ بودند. آشتیانی درجست و جوی هدفی والاتر بود و سرانجام آن را در "مدرسه صنایع مستظرفه" یافت که به سرپرستی کمال الملک بنیاد نهادشده بود.پشتکار، دلبستگی و توانایی آشتیانی در فراگیری به پایه ای بود که توانست دوره ی پنج ساله ی مدرسه را در 3 سال به پایان برد و شاگرد اول مدرسه شود.

وی در سال 1307، به ریاست مدرسه انتخاب گردید و در سال های مدیریت او آموزش درسهای تازه ای چون مینیاتور سازی، تذهیب، کالبدشناسی، تاریخ هنر، ریاضیات و قواعد مناظر و مرایا به درس های مدرسه افزوده گردید و کتابخانه ای برای مدرسه بنیاد نهاده شد.

وی در سال 1326، به استادی دانشکده فنی برگزیده شد. در سال1328، با آنکه بیش از 57 سال نداشت، به سبب خستگی جسمی و روحی به درخواست خود بازنشسته شد؛ اما کوشش هنری و فرهنگی وی پایان نپذیرفت و عضویت او در شورای عالی فرهنگ و هنرهای زیبا و انجمن ادبی فرهنگستان ادامه یافت.

برجسته ترین کارهای او رؤیای حافظ، قهوه خانه ی سر راه، تک چهره های خود وی و نامه نویس است.
آشتیانی با تخلص "شعله" شعر نیز می سرود. دیوان اشعار او به چاپ رسیده است واپسین اثر نقاشی او تک چهره ی همسرش است که ناتمام مانده. آشتیانی در 10 اردیبهشت 1349 ش در تهران در گذشت.

کلمات کلیدی: دکتر اسماعیل آشتیانی، جدش میرزا حسن آشتیانی، جنبش تنباکو ،دارالفنون، تخلص شعله ،اثر رؤیای حافظ

Key word: Doctor Ismail Ashtiani, ashtiyan city

   
" در نگاه بیشتر ببینید "