سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۴ فروردین ۱۴۰۰

دومین جلسه شورای آب شهرستان شازند - نمایش محتوای خبر

 

 

دومین جلسه شورای آب شهرستان شازند

دومین جلسه شورای آب شهرستان شازند

دومین جلسه شورای آب شهرستان شازند

برنامه ریزی دقیق و مستمر در مدیریت از  منابع آبی / افزایش سطح  اجرای عملیات آبخیزداری و ساماندهی سدها و بندهای خاکی/ شناسایی قابلیت آبزی پروری و اجرای آن در مناطق شهری و روستایی از مهمترین مصوبات شورای آّب شهرستان شازند بود /
عسگری فرماندار شازند هم بر اجرای درست این مصویبات تاکید کرد/