دوره های آموزشی باشگاه خبرنگاران جوان شبکه آفتاب

 

باشگاه خبرنگاران جوان استان مرکزی برگزار می کند 
 
♦ دوره های آموزش نویسندگی رادیو ، خبر نویسی و تهیه کنندگی رادیو 
 
♦مهلت ثبت نام : تا پایان فروردین 
 
♦ شماره تماس : 34132850