جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

دوخت کیف زنانه - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دوخت کیف زنانه

 

مراحل تولید کیف شامل 3 مرحله است: برش – تخته کاری – چرخکاری

در مرحله برش براساس الگوهای مقوایی طراحی شده و با استفاده از چرم مصنوعی یا طبیعی قطعات مختلف تشکیل دهند ه کیف بریده می شود. پس از برش رویه و آستری در مرحله تخته کاری اولیه لایه ها چسب کاری شده و بر روی هم می چسبند. در مرحله چرخکاری قسمت های آماده شده بر یکدیگر دوخته شده و کیف شکل اولیه خود را بدست می آورد. دوخت زیپ، انواع حلقه ها، میخ های زیر و رو جهت اتصال دسته به بدنه در این مرحله صورت می گیرد.کیف ها از زوایای مختلف طبقه بندی می شوند

کیف های شل که ایستایی چندانی ندارند و بدنه ی آنها خم شده و فرم خود را بطور موقت از دست می دهند

کیف های سفت که با داشتن لایه های پلاستیکی یا مقوایی در بین رویه و آستر در هر حالت شکل خود را بطور حفظ کرده و خمیده نمی شوند. دسته زدن مرحله پایانی کار است.

کلمات کلیدی:

کیف زنانه – برش – تخته کاری – چرخکاری– چرم– کیف های شل– کیف های سفت


Sewing womanly bag

Bag manufacturing process consist of three steps:

In cutting step, different pieces of bag are cut from artificial or natural leather based on carboard patterns designed.

In sewing step, the prepared pieces are sewn to gether and bag gets its original shape. Bags are classified bassed on different aspects:,

In initial wood working step, after cutting surface and lining of bag, the adhesive layers stick to gether.

loose bag - hard bag

Final step is attaching handle of bag

Key word: womanly bag- cutting step– leather- sewing step - wood working step