جهش تولید | جمعه، ۲۶ دی ۱۳۹۹

دهیاران بازوی اجرایی قوی دولت در روستا هستند - نمایش محتوای خبر

 

 

دهیاران بازوی اجرایی قوی دولت در روستا هستند

دهیاران بازوی اجرایی قوی دولت در روستا هستند

دهیاران بازوی اجرایی قوی دولت در روستا هستند

فرماندار زرندیه گفت: دهیاران بازوی اجرایی قوی دولت در روستاها هستند و باید درراستای خدمت رسانی به مردم اهتمام جدی داشته باشند

محمد کردی در نشست دهیاران وشوراهای اسلامی روستاها که در محل فرمانداری برگزار شد گفت: دهیاران و شورای اسلامی روستاها با انجام وظایف تعریف شده درچارچوب قانون و با تعامل و مشورت می توانند د رپیشرفت روستاها سهیم باشند.

فرماندار زرندیه افزود: همکاری و تعامل بین دهیاران و شوراها عاملی بازدارنده در مهاجرت روستائیان به شهر است و در این راستا باید تلاش جدی به کار گرفته شود.

کردی گفت: دولت  نگاه موثری به روستاها دارد ومعتقد است با زیر ساخت موجود در این مناطق باید مقوله اشتغالزایی و مولد بودن در روستاها جامه عمل بپوشد.

فرماندار زرندیه اظهار کرد: دهیاران انتخاب شوراها هستند و یک دهیار با تعامل و تبادل نظر در مسیر خدمت رسانی باید حرکت کند.

کردی اضافه کرد: دهیاران وشوراهای اسلامی روستا باید در سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام وعمل در ارائه خدمت رسانی به مردم اهتمام ویژه داشته باشند ودر بحث اشتغالزایی به ویژه برای جوانان نقش افرینی کنند.

فرماندار زرندیه توضیح داد: دهیاران باید نظارت جدی بر ساخت وساز روستایی داشته باشند.

دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در این نشست به ارائه مشکلات ونقطه نظرات خود پرداختند.

شهرستان زرندیه به مرکزیت شهر مامونیه با جمیعت 57 هزار و 153 نفر دارای دوبخش مرکزی و خرقان وپنج شهر مامونیه پرندک ،زاویه ،خشکرود رازقان است.