جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

دستگاه برش فلزات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دستگاه برش فلزات

 

دستگاه برش فلزات

مفتولهای برنجی در قطرهای مختلف وارد دستگاه سری تراش می شود این دستگاه قابلیت انجام چندین مرحله پی در پی ماشین کاری روی قطعه دا رامی باشد. تراش سطح، پله زنی و سوراخ کاری و برش کاری قطعات در این مرحله انجام می شود.چرخه محرک عاج در دستگاه تراش با اندازه های دقیق تراشکاری شده و سطح آن پرداخته می گردد. با ایجاد شیارهای طولی بر سطح میلگرد چرخ دنده ای عریض در یک سر قطعه ایجاد می گردد. دستگاه دریل ستونی، سوراخهایی راطبق نقشه های موجود در سطح پوسته ایجاد می کند.

یونیت گاز قطعه ای مکعب مستطیل شکلی است حفره هایی در آن ایجاد شده و پس از پیش گرم شدن قطعاتی مانند سه راهی ورودی گاز و اکسیژن بر روی آن جوش داده شده درزهای آن پر می شود. لوله ها، سه راهی برنجی.. قطعات اصلی برش هستند. لوله و مفتون بطول 10 سانتی متر برش داده شده و سطح دیگر لوله درون سه راهی گاز قرار گرفته و محکم می شود. مجموعه قطعات ثابت شده در کنار هم را بر روی پیکس چر قرار داده و بوسیله پیچ در جای خود ثابت می کند ورودی های گاز و اکسیژن درجای خود محکم می شود.

در مرحله مونتاژ برد پس از قرار دادن و لحیم کاری قطعات بر روی مدار، کلید و ترانس تغذیه بر روی پل نصب می گردد و آزمایش می گردد. بردها درون بدنه جای گذاری شده و سپس پتانسیل متر بر روی بدنه ثابت می شود. قسمت مکانیکی بر خلاف بردهای الکترونیکی در پوسته ی زیرین نصب می شود. نیروی محرک موتور توسط قطعه برنجی بنام کلاج به چرخ منتقل می گردد.

کلمات کلیدی: علم و فناوری– دستگاه برش فلزات– فلزات

Metal  cutting  machine