رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

در مسیر کربلا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

در مسیر کربلا

در مسیر کربلا / استان قادسیه آخرین گذرگاه عبور زائرین اربعین

شهر دیوانیه در مرکز استان قادسیه آخرین گذرگاهی است که عاشقان اباعبدالله از آن عبور می کنند تا خود را به نجف برسانند.

استان قادسیه با مرکزیت دیوانیه آخرین استانی است که عاشقان اباعیدالله از آن عبور می کنند تا پس از زیارت مرقد شریف امام اول شیعیان جهان خود را برای گردهمایی بزرگ نجف تا کربلا آماده کنند. فاصله 60 کیلومتری بین دیوانیه و نجف مملو از جمعیت است و یک لاین آزاد راه را به خود اختصاص داده اند.