داروی جنتامایسین

 

داروی جنتامایسین برای درمان عفونت های شدید و پیچیده مانند عفونت های ریوی ،استخوانی،و مفاصل به کار می رود،علاوه بر این در درمان عفونت های ناشی از جراحت ،عفونت های خونی و مننژیت مورد استفاده قرار می گیرد.

نوع تزریقی دارو همراه با پنی سیلین برای جلوگیری و درمان عفونت های دریچه قلب کاربرد دارد و شکل قطره ای آن برای درمان عفونت های چشم و گوش مورد استفاده قرار میگیرد.

اشکال این دارو که به صورت آمپول ،قطره چشمی و گوشی است بر طبق دستور پزشک و نوع بیماری تجویز می شود.

نوع تزریقی دارو یک تا سه بار در روز و قطره گوشی آن سه تا چهار بار در روز مصرف می شود و اثرات آن ظرف یک تا دو ساعت پس از قطع مصرف هر دوز دارو در بدن دوام خواهد داشت.

از عوارض این دارو می توان به سرگیجه ،صدای زنگ در گوش ها ،نارسایی در شنوایی و تغییرات ادراری اشاره کرد.

کلمات کلیدی: داروی جنتامایسین، عفونت های شدید، مننژیت، سرگیجه،عوارض دارو