رونق تولید ملی | جمعه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

خرید 37 هزار تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان استان - نمایش محتوای خبر

 

 

خرید 37 هزار تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان استان

شناسه : 272061173

خرید 37 هزار تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان استان

خرید 37 هزار تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان استان

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان از خرید 37 هزار تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان استان خبر داد.

مجید آذرگفت: شرکت پشتیبانی امور دام استان از ابتدای فصل خرید جو تاکنون 37 هزار تن جو مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری کرده است.

وی افزود: کار خرید جو از 15 اردیبهشت ماه از شهر گرمسیر ساوه آغاز و سپس در سایر شهرها از جمله زرندیه، اراک و شازند آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان مرکزی با بیان اینکه 90 درصد از کار خرید جو پایان یافته است، گفت: قیمت جو بر اساس مصوبه دولت و سیاست خرید تضمینی صورت می‌گیرد.