حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷

خرید کالا ی ایرانی و حمایت از تولید داخلی - نمایش محتوای خبر

 

 

خرید کالا ی ایرانی و حمایت از تولید داخلی

شناسه : 350870998

دانلود

بال بودن هزینه تولید در کشور  رقابت را برای تولید کنندگان داخلی سخت کرده است