رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

خرسی و برق - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خرسی و برق

 

خرسی و خرگوشی در حال کشیدن نقاشی هستند نقاشی خرسی خیلی روشن بود و نقاشی خرگوشی خیلی تاریک بود.

خرگوشی به خرسی می گه باید در روز چراغ ها را خاموش کنی ولی خرسی حرف او را قبول نمی کند و با هم جر و بحث می کنند و شروع می کنند کلید برق را خاموش و روشن کردن. ناگهان یک لامپ ظاهر می شود و از آنها می پرسد چرا کلید برق را روشن و خاموش می کنید! لامپ برای آنها قصه می گوید و اینکه قبل از اینکه برق اختراع شود از آتش برای روشن کردن استفاده می کردند و افرادی زیادی زحمت کشیدند تا برق اختراع شود پس ما باید قدر برق را بدانیم و از آن بخوبی استفاده کنیم.

کلمات کلیدی: خرسی– خرگوشی– چراغ – لامپ – روشن– خاموش – آتش – برق