رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

خرسی و آب بازی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

خرسی و آب بازی

 

پدر خرسی مشغول شستن ماشین است و خرسی مشغول بازی کردن است ناگهان خرسی متوجه می شود پدرش فراموش کرده شیر آب را ببندد و خرسی تصمیم می گیرد آب بازی کند و شلنگ آب را به طرف درختان و گلها می گیرد ناگهان متوجه می شود که دیگر هیچ درخت و گلی وجود ندارد و همه جا خشک و بی آب و علف شده است .

آب کم کم فشارش قطع می شود و یک قطره با عصبانیت به او می گوید که مصرف بی رویه آب باعث از بین رفتن درختان و گلها می شود.

کلمات کلیدی:

انیمیشن – کارتون – مصرف بی رویه – خرسی