رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

خاطره ای از عملیات بیت المقدس - نمایش محتوای صدا

 

 

خاطره ای از عملیات بیت المقدس

خاطره ای از عملیات بیت المقدس

 

خاطره ای از عملیات بیت المقدس

عملیات بیت المقدس، یکی از مهمترین عملیات نظامی سپاه و ارتش جمهوری اسلامی با حمایت نیروهای مردمی است که در سوم خرداد 1361 به آزاد سازی خرمشهر منجر شد. سپاه و بسیج استان مرکزی به خصوص شهر اراک شرکت فعالی در این عملیات داشتند.

کلید واژه:

عملیات بیت المقدس، سپاه استان مرکزی، سوم خرداد، آزاد سازی خرمشهر

Memoris of Bitolmoghaddas

Kay words:

Freeing the city of Khorramshahr, Bitolmoghaddas, Markazi provinc