رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

حکیمانه (خاطره ای از شیخ بافقی) - نمایش محتوای صدا

 

 

حکیمانه (خاطره ای از شیخ بافقی)

حکیمانه (خاطره ای از شیخ بافقی)

 

حکیمانه (خاطره ای از شیخ بافقی)


شیخ محمد تقی بافقی از علمای بزرگ اسلامی در سده اخیر است که در اواخر حکومت قاجار و اوایل حکومت پهلوی می زیسته و در راه گسترش معارف اسلامی و علوم دینی ید طولایی دارد و با جریان استبداد داخلی مبارزات فراوانی کرد. به گونه ای که رضاخان او را تبعید کرد.

این برنامه خاطره ای است به لهجه محلاتی از نکته سنجی این روحانی جلیل و القدر،

کلید واژه ها:

حکیمانه، شیخ بافقی، شیخ محمد تقی بافقی، علمای بزرگ اسلامی،


Kay words:

Saykh Bafghi, Saykh Mohamad Taghi Bafghi, Great scholars of Eslam