حمایت از کالای ایرانی | چهارشنبه، ۳ بهمن ۱۳۹۷

حمایت از مردم یمن و میانمار با محوریت مجمع جهانی اهل بیت (ع) - نمایش محتوای خبر

 

 

حمایت از مردم یمن و میانمار با محوریت مجمع جهانی اهل بیت (ع)

شناسه : 348129118

حمایت از مردم یمن و میانمار با محوریت مجمع جهانی اهل بیت (ع)

حمایت از مردم یمن و میانمار با محوریت مجمع جهانی اهل بیت (ع)

در راستای حمایت از ملت های مسلمان و ستم دیده جهان به ویژه مردم یمن و مسلمانان میانمار ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار متشکل از مراکز دینی فرهنگی و مردمی با محوریت مجمع جهانی اهل یبت (ع) ساماندهی و جمع آوری کمک های مردمی را به عهده دارد . لذا از مردم آزاده و شریف خواهشمند است  کمک های نقدی خود را را جهت حمایت از مردم ستم دیده یمن و میانمار به ستاد پشتیبانی مردمی یمن و میانمار ارسال نمایند.

شماره حساب  113130000006نزد بانک ملی شعبه مرکز

سامانه آسان پرداخت  #10*4*733*

شماره کارت  6037991899909083