رونق تولید ملی | جمعه، ۲۶ مهر ۱۳۹۸

حفاظت ازعرصه های طبیعی از اولویت‌های کاری - نمایش محتوای خبر

 

 

حفاظت ازعرصه های طبیعی از اولویت‌های کاری

حفاظت ازعرصه های طبیعی از اولویت‌های کاری

حفاظت ازعرصه های طبیعی از اولویت‌های کاری

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، حفاظت ازعرصه های طبیعی از اولویت‌های اداره کل عنوان کرد

یوسفی ، با اشاره به اینکه 72.5 درصد عرصه استان را منابع طبیعی تشکیل می دهد گفت : حدود 7 هزار و 200 هکتار آن تخریب وتصرف شده است.

وی با تاکید بر پروژه های زیربنایی و حفاظت فیزیکی منابع  طبیعی استان افزود : حدود هزارو 385 هکتار از اراضی تصرف شده به عرصه بیت المال و منابع طبیعی استان برگشت داده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان ، گفت: در این زمینه حدود هزار و 85 هکتار پرونده حقوقی علیه افراد تشکیل شده است.

یوسفی ،آتش سوزی را یکی از عوامل تخریب مراتع دانست و گفت: بیش از هزار و 700 مورد آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی استان داشتیم که خاموش شده است.

یوسفی ، یکی دیگر از پروژه های منابع طبیعی را مدیریت چرای دام برشمرد و افزود : 24 هزار راس دام غیرمجاز در استان وجود دارد که پرونده های تشکیل شده در این زمینه برای تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد : در 9 ماهه امسال 20 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان به نام دولت ثبت سند شده است.

یوسفی هدف از تفکیک اراضی و سند دار کردن اراضی استان را مدیریت و تثبیت حاکمیت دولت بر اراضی، استفاده بهینه از منابع آب، خاک و مشخص شدن مرز بین اراضی ملی و مردمی عنوان کرد. 

استان مرکزی با 29 هزار و 530 کیلومتر مربع وسعت، حدود یک و 82 صدم درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است.