جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

حضور مدیران در آخرین روستای بخش مرکزی در خنداب - نمایش محتوای خبر

 

 

حضور مدیران در آخرین روستای بخش مرکزی در خنداب

حضور مدیران در آخرین روستای بخش مرکزی در خنداب

حضور مدیران در آخرین روستای بخش مرکزی در خنداب

 

روستای کمر آب با جمعیتی بالغ بر 243 نفر در قالب 53 خانوار آخرین روستای بخش مرکزی شهرستان خنداب که هم مرز با شهرستان ملایر از استان همدانه.

فرماندار/ بخشدار / فرمانده انتظامی و سایر مدیران دستگاه های اجرایی / خدماتی و بهداشتی در قالب روستا گردشی برای بررسی و حل مشکلات مختلف این روستا به خصوص رفع مشکل آب در مسجد این روستا جمع شده و به صورت مستقیم با دهیار / رئیس و اعضای شورای اسلامی و ساکنان این روستا گفت و گو کردند.

نبود شبکه آنتن دهی تلفن همراه / آسفالت نبودن بخش زیادی از جاده منتهی به روستا/ نبود فضای ورزشی برای جوانان و نوجوانان / اجرا نشدن طرح هادی / نبود مرکز بهداشت و درمانی / خاموشی معابر و مشکل آب شرب از جمله مشکلات این روستا بود که از سوی مردم مطرح شد.

مدیران برای برطرف شدن مشکل آب شرب این روستا به اهالی پیشنهاد کردند بر اساس تصمیم گیری دولتمردان باید در قالب ساخت مجتمع آب رسانی با سایر روستاهای همجوار اقدام کرد تا از سوی استان و به صورت ملی برای این طرح بودجه تصویب شود.