رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

حسینیه حاج مهدی (نراق) - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

حسینیه حاج مهدی (نراق)

 

حسینیه حاج مهدی (نراق)

حسینیه حاج مهدی در مجاورت آب انبار و روبروی مسجد جامع و همزمان با آب انبار توسط حاج مهدی در سال 1264 هجری ساخته شده است. این حسینه مستطیل شکل بوده که امروزه در دست مرمت و بازسازی است مهمترین و چشمگیرترین قسمت بنا درب دولنگه چوبی آن است که با گره سازی با گل میخ و کتیبه های فارسی و عربی آراسته شده است. کاربند مجمعه باریکه های طاق های موربی است که به زیبایی تمام همدیگر را قطع کرده و از تقاطع آنها طاق جدیدی حاصل می شود.


کلمات کلیدی: ديدنيهاي تاريخي استان مرکزی- جاذبه هاي تاريخي نراق- جاذبه هاي گردشگري نراق- اماکن تاريخي نراق- آثار باستاني استان مرکزی- آثار باستاني ايران- مناطق توريستي استان مرکزی- بناهاي تاريخي استان مرکزی- بناهاي قديمي نراق- آثار تاريخي نراق- ديدنيهاي استان مرکزی- آثار ملي ايران- حسینیه حاج مهدی