حسینیه حاج مهدی نراقی

 

حسینیه حاج مهدی در مجاورت آب انبار و روبروی مسجد جامع  و همزمان با آب انبار توسط حاج مهدی در سال 1264 هجری ساخته شده است  این حسینه مستطیل شکل بوده  که  امروزه در دست مرمت و بازسازی است  مهمترین  و چشمگیرترین قسمت  بنا درب دولنگه  چوبی  آن است که با  گره سازی با گل میخ و کتیبه های فارسی و عربی آراسته شده است. کاربندب مجمعه باریکه های طاق های موربی است که به زیبایی تمام همدیگر را قطع کرده و از تقاطع آنها طاق جدیدی حاصل می شود.

کلمات کلیدی: ديدنيهاي تاريخي استان مرکزی- جاذبه هاي تاريخي نراق- جاذبه هاي گردشگري نراق- اماکن تاريخي نراق - آثار باستاني استان مکزی - آثار باستاني ايران- مناطق توريستي استان مرکزی- بناهاي تاريخي استان مرکزی- بناهاي قديمي نراق- آثار تاريخي نراق- ديدنيهاي استان مرکزی- آثار ملي ايران- حسینیه حاج مهدی

Loading the player...