جهش تولید | جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹

حال نامعلوم معلولان - نمایش محتوای خبر

 

 

حال نامعلوم معلولان

حال نا معلوم معلولان

حال نامعلوم معلولان

مطالعه چند سطر از زندگی معلولان، قشری که از همین مردم و جامعه هستند ما را به فکر فرو می برد که در کجای زندگی قرار داریم، دیدمان چه وسعتی دارد، باورمان از خودمان چه اندازه است و به چه چیزهایی بستگی دارد.

تفکر درباره معلول یعنی اندیشیدن به عمق زندگی؛ معلول یعنی روحی بزرگ و پاسخی به تمام مسیرهای سخت زندگی؛ آنجا که از درک معنای آن عاجز می مانی و نیاز به بازنگری اندیشه زیستی خود داری و در اساس معلولیت حرکتی است که ما را از ایستایی وا می دارد و جهت شناخت و آگاهی را به ما نشان می دهد.

محدودیت های جسمی یا حرکتی این افراد به منزله محدود کردن آن ها نمی باشد زیرا بشتر آنها استعداد، توانایی، ذهنی پویا و خلاق با اندیشه های متعالی دارند که شاید در وجود انسان های به ظاهر سالم وجود نباشد.

این افراد باید دیده، پذیرفته و باور شوند،که اگر این اتفاق رخ ندهد، معلولیت در افکار جامعه آشکار می شود زیرا همه انسان ها قابلیت های منحصر به فرد دارند که می طلبد پیش زمینه های اجتماعی موجود باشد تا معلولان را قادر سازد به واسطه فرصت های یکسان برای زندگی و فعالیت، مستقل از موسسات خیریه و غیره راه زندگی و فعالیت های خود را روشن سازند.