حاج آقا عشقی گلباز

 

حاج آقا عشقی گلباز یکی از نامدارترین طراحان در شرکت فرش ایران بوده است.

او در سال 1279 هجری شمسی متولد شد،پدر او نیز نقاش فرش بود و شاگردی نقاشی به نام کربلایی هاشم را کرده بود. قلم سید حاج آقا  بی نهایت ظریف و دقیق بود و  و نقشه هایش در تمام نواحی کاشان گلپایگان طرفدار داشت.

او به همراه برادرش ید الله عشقی در حدود سال های 1323 به استخدام شرکت فرش در امدند و در سال 1347 بازنشسته شدند.

این دو برادر به اتفاق ،حدود پانزده هزار نقشه برای شرکت فرش کشیدند و حاج آقا عشقی حدود پنجاه شاگرد تربیت کرد.

تعداد زیادی از نقشه های حاج آقا عشقی هنوز در شرکت فرش ایران مورد استفاده است، وی در سال 1360 در گذشت و در باغ جنت اراک به خاک سپرده شد.

کلمات کلیدی: حاج آقا عشقی گلباز،طراح فرش، گلپایگان،استان مرکزی