جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۹

جلسه کمیسیون ماده پنج در استانداری - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه کمیسیون ماده پنج در استانداری

جلسه کمیسیون ماده پنج در استانداری

جلسه کمیسیون ماده پنج در استانداری

کمیسیون ماده پنج با هدف بررسی تغییرکاربری برگزار شد.

معاون امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: یازده مورد در بخشهای تغییر کاربری فضای سبز و اداری به تجاری مطرح شد.

فیلی افزود: در این جلسه با تغییر کاربری فضای سبز 16 هزار متری مخالفت شد.

وی گفت: تا جایگزین فضای سبز مطرح و بررسی نشود این تغییر صورت نخواهد گرفت.