جهش تولید | شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کمیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کمیجان

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کمیجان

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کمیجان

 

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان کمیجان با دستور کار بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی وبررسی روند اجرای پروژه ها برگزار شد

اتمام پروژهای نیمه تمام شهرستان .معرفی پروژه ها وطرح هایی که از ضرورت بیشتر برخوردارند .اجرای طرح های عمرانی وخدماتی با جدیت بیشتر در سال اقدام وعمل و همچنین پیگیری اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی از مهمترین مباحث این جلسه بود

بهمنی معاون فرماندار ضمن تاکید بر تلاش مدیران دستگاههای اجرایی برپیگیری اعتبارات خواستار نظارت بیشتر براجرای پروژهای در دست اقدام شد.