جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه

جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه

جلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه

فرماندار زرندیه د رجلسه کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید شهرستان زرندیه گفت:رفع موانع دربخش تولید وصنعت مقدمه تحقق اقتصاد مقاومتی است و برنامه های اقتصاد مقاومتی با همکاری بخش خصوصی و دولتی می تواند نتیجه بخش باشد.

کردی تصریح کرد: مهم ترین وظیفه این کارگروه رفع موانع تولید و حمایت ازآن است که ضروری است همه دستگاه های اجرایی با تدبیر و چاره اندیشی موانع راازمقابل واحد های تولیدی بردارند.

دراین کارگروه مقرر گردید ادارات تامین اجتماعی ،گاز ،برق،مخابرات ،آبفا امورمالیاتی نسبت به تقسیط نمودن بدهی واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال اقدام نمایند.جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ