جهش تولید | جمعه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی دلیجان - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی دلیجان

جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی دلیجان

جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی دلیجان

 

جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی اجتماعی شهرستان دلیجان برگزار شد.

فدایی فرماندار دلیجان با بیان اهمیت مشکلات نوجوانان وجوانان افزود: بر شناسایی و توجه جدی تر به مشکلات نوجوانان و جوانان در جامعه تاکید کرد.