جهش تولید | جمعه، ۳ بهمن ۱۳۹۹

جلسه کارگروه امور اقتصادی،تولیدی با موضوع کشاورزی در خنداب - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه کارگروه امور اقتصادی،تولیدی با موضوع کشاورزی در خنداب

جلسه کارگروه امور اقتصادی،تولیدی با موضوع کشاورزی در خنداب

جلسه کارگروه امور اقتصادی،تولیدی با موضوع کشاورزی در خنداب

 

غیاثی فرماندار شهرستان خنداب در جلسه کارگروه امور اقتصادی ، تولیدی با موضوع کمیته کشاورزی و دامپروری شهرستان گفت: شهرستان خنداب با برخورداری از استعدادهای بسیار مطلوب در بخش کشاورزی و دامپروری می توان نقش بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش داشته باشد بنابراین کشاورزان با تعامل و همکاری کارشناسان مجرب برای بهره مندی از فناوری روز در بخش کشاورزی به خصوص آبیاری بارانی و قطره ای بیشتر تلاش کنند تا کیفیت محصولات ارتقا یافته