جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

جلسه هماهنگی بانکهای استان - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه هماهنگی بانکهای استان

جلسه هماهنگی بانکهای استان

جلسه هماهنگی بانکهای استان

استاندار به ضرورت حمایت جدی بانکها از طرح های تولیدی در استان تاکید کرد.

زمانی قمی در جلسه هماهنگی بانکهای استان / به اجرای برجام اشاره کرد و گفت : باید از شرایط تسهیل در معاملات اقتصادیُ و تجاری با خارج از کشور / برای حمایت بیشتر از تولید استفاده کنیم.

او از بانکها خواست / با تسهیل در اعطای تسهیلات در بخش کشاورزی / با حمایت جدی از کشاورزان / به رونق بیشتر این بخش کمک کنند./

استاندار گفت : رفع مشکل سرمایه در گردش / و بهبود شرایط نقدینگی در صنعت برای استفاده از همه ظرفیت ها / رسالتی مهمُ و تاثیرگذار در شکوفایی اقتصادیِ استانه که البته با همکاری بانکها امکان پذیراست./

زمانی قمی هدایت اعتباراتُ و تسهیلات به سمت تولیدُ و صنعت را اولویتی مهم دانستُ و گفت : بانکهای دولتیُ و خصوصی باید با پرداخت تسهیلات هدفمند به رونق بیشتر اقتصاد کشور کمک کنند./