جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

جلسه فرماندار با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه فرماندار با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان

جلسه فرماندار با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان

جلسه فرماندار با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان

 

جلسه فرماندار با مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در خصوص اصلاح شبکه برق رسانی برگزار شد

الله دادی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی در طی بازدید از پروژه های برقی تفرش اعلام کرد از اول اسفند به تکمیل پروژه های برقی استان و تعویض شبکه های سیمی و فرسوده و فشار ضعیف و حدود 30 کیلومتر اصلاح شبکه داریم و درباره روشنایی معابر هم تلاش هایی در دست اقدام است کته در پی آن تامین برق مداوم و در کنار رعایت مبلمان شهری در کنار آن داشته باشیم