سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

جلسه صیانت از حقوق شهروندی اراک - نمایش محتوای خبر

 

 

جلسه صیانت از حقوق شهروندی اراک

جلسه صیانت از حقوق شهروندی اراک

جلسه صیانت از حقوق شهروندی اراک

جلسه صیانت از حقوق شهروندی اراک برگزار شد.

در این جلسه اعضا به ترویجُ و نهادینه کردن فرهنگ عفاف و حجاب  از سنین پایین  در جامعه تاکید کردند.

فراهانی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اراک عفاف و حجاب را از دغدغه های مهم جامعه دانست.